Informacja ZPKWM w sprawie projektu planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego

W związku z pismem  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Łącko informuje, iż zainteresowane podmioty mogą się zapoznać z treścią projektu planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego  w okresie 31 października – 20 listopada 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

Treść zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu w załączeniu.

Załącznik: zawiadomienie.pdf

Podziel się: