Informacja Wójta Gminy Łącko w sprawie oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem gradu, który spowodował uszkodzenia w sadach i plantacjach owocowych, Wójt Gminy Łącko przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do dnia 15 czerwca 2021 r.  Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach dostępnych do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Łącko oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

  2. Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (jeżeli prowadzona jest w gospodarstwie produkcja zwierzęca),

  3. Mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.


Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 18-414-07-18.