Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że od dnia 01.04.2016 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Łącko zostanie przeniesiony z Czerńca na teren Oczyszczalni Ścieków w Łącku. Odpady selektywnie zebrane przyjmowane będą w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 17ºº, w soboty od 9ºº do 15ºº.