Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dotycząca badań rolniczych oraz badań ankietowych w 2020 r.

Informacja US w Krakowie na temat badań rolniczych i ankietowych w 2020 roku:

- Załącznik badania rolnicze

- Załącznik badania ankietowe

Podziel się: