Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku o zmianach w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny

OKDR


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotychczas mogli ją otrzymać tylko rodzice aktualnie wychowujący co najmniej troje dzieci. Od teraz prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny mają także rodzice, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nawet jeżeli te są już pełnoletnie i samodzielne). Wiek dzieci w momencie składania wniosku przez rodzica nie ma żadnego znaczenia.

Wypełnione wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku. Strony nr 3 i 4 wniosku zawierające dane identyfikacyjne poszczególnych członków rodziny wypełnia się osobno na wszystkich członków rodziny (rodzice i dzieci).

Podziel się:

Jakość powietrza: