Informacja o zamknięciu targowisk w Łącku

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 ze zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje o zamknięciu targowisk „MAŁY RYNEK”, „MÓJ RYNEK”, „Targowica pod Jeżową” od dnia 25.03.2020 r. do odwołania.

Podziel się: