Informacja o utworzeniu mieszkania chronionego w Gminie Łącko

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że zostało utworzone mieszkanie chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Gminy Łącko.

Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby przebywające tam pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Podziel się: