Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2019 roku


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2019 roku

 

Informuję, że do Urzędu Gminy w Łącku do dnia 04.01.2019 r. do godziny 8:00 nie złożono żadnej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko.

WÓJT GMINY ŁĄCKO
/-/ Jan Dziedzina

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Informacja

 

Powyższa informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łącko pod tym adresem.

Podziel się:

Jakość powietrza: