Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Łącko przypomina, iż przystąpiła do sprzedaży końcowej węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 

Wnioski są przyjmowane do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod informacją) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

Szacunkowa ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

ORZECH / KOSTKA – 7,5 t.

Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 1950,00 zł brutto za tonę bez względu na sortyment.

Informacje wydano na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2236).

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór Wniosku - do pobrania plik w formacie pdf. (143 KB)