Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Łącko informuje, że przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 23 maja 2023 r.

Wnioski będą przyjmowane od 23 maja 2023 r. do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod informacją) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

ORZECH / KOSTKA – 13,5 t.

Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 1950,00 zł brutto za tonę bez względu na sortyment.

Informacje wydano na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2236).

Załącznik:

- Wzór Wniosku - do pobrania plik w formacie pdf. (143 KB)