Informacja o skutkach ulewnego deszczu

W dniu wczorajszym 24 lipca w godzinach nocnych na terenie Gminy Łącko wystąpiły ulewne deszcze, które spowodowały znaczne straty w infrastrukturze komunalnej oraz prywatnych posesjach. Największe szkody wyrządziły potoki, które nagle wezbrały powodując poważne zagrożenie. W ich wyniku zalane zostały domostwa prywatne, podmyte i uszkodzone drogi, przepusty drogowe, mostki oraz wały ochronne. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy miejscowości Łącko i Maszkowice. W nocy z 24 na 25 lipca była prowadzona akcja ratunkowa, w której udział brały liczne jednostki OSP z terenu Gminy Łącko (OSP Zarzecze, OSP Zabrzeż, OSP Czerniec, OSP Łącko, OSP Wola Kosnowa, OSP Zagorzyn, OSP Kicznia, OSP Czarny Potok, OSP Maszkowice, OSP Obidza, OSP Kadcza) oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP JRG I, KM PSP Nowy Sącz). Koparki zabezpieczały przerwane wały oraz domostwa przed zalewaniem, samochodami ciężarowymi dowożono piasek i worki, którymi zabezpieczano posesje prywatne oraz infrastrukturę komunalną. Obecnie komisje Urzędu Gminy Łącko prowadzą na terenie gminy szacowanie strat.