Informacja o możliwości dotacji dla przedsiębiorców do wymiany źródeł ciepła.

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Łącko informuje, iż na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci, kategoria Ekofinansowanie  dostępne są informacje o możliwości dotacji dla przedsiębiorców do wymiany źródeł ciepła.

Ponadto informujemy, iż w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości działają Ekodoradcy dla biznesu, udzielając przedsiębiorcom informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista.

                                                                                                                                                        pieczęć imienna Wójta Gminy Łącko