Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Łącko uchwały zmieniającej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej do dnia 28.02.2019 r.

Załączniki:

Pismo informacyjne – załącznik nr 1.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 2.

Podziel się:

Jakość powietrza: