Informacja na temat realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

W ramach realizacji operacji własnej pn. „Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu poprzez podjęcie działań warsztatowo – promocyjnych (udział w wydarzeniu promocyjnym oraz warsztatach edukacyjnych) z wykorzystaniem lokalnych produktów” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” podjęło działania promujące ukierunkowane na budowanie wizerunku obszaru LGD, jako posiadającego bogatą gamę atrakcji turystycznych i produktów lokalnych.

Operacja, realizowana na terenie Chorwacji, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele producentów produktów lokalnych, organizacji z branży turystycznej oraz władz lokalnych, obejmowała udział w wydarzeniu promocyjnym, jakim był Good Food Festival, a także udział w warsztatach edukacyjnych związanych z lokalnymi produktami.

Podjęte działania polegały na wymianie doświadczeń i informacji z partnerami zagranicznymi w zakresie sposobów pozyskiwania i wytwarzania produktów regionalnych, procesu produkcji, w zakresie działania lokalnej branży turystycznej oraz metod promowania lokalnych produktów i obiektów turystycznych, a także w zakresie promocji gotowego produktu.

Zdjęcie 1 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 2 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 3 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 4 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 5 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 6 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 7 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 8 Warsztaty edukacyjne związane z lokalnymi produktami
Zdjęcie 9 Warsztaty edukacyjne związane z lokalnymi produktami
Zdjęcie 10 Promocja produktów regionalnych
Zdjęcie 11 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 12 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 13 Udział w festiwalu Good Food Festival
Zdjęcie 14 Udział w festiwalu Good Food Festival