Informacja na temat parkowania w obrębie rynku w Łącku

Od pewnego czasu prowadzimy działania zmierzające do uporządkowania kwestii długotrwałego parkowania w obrębie ścisłego centrum Łącka. Zdajemy sobie sprawę, że z racji wielorakich funkcji, jakie pełni Łącko, które stało lokalnym „mini centrum” coraz większym problemem były pojazdy pozostawiane w ww. rejonie na cały dzień, a zdarzało się, że i na dłużej. Aspekt ten podnosili coraz częściej nasi mieszkańcy.

Pierwszym krokiem jaki został wykonany kilka tygodni temu było wprowadzenie w obrębie rynku oraz ul. Nadbrzeżnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do rejonu pomnika Marszałka Piłsudskiego oznakowania informującego o strefie ograniczonego czasu postoju. Dziękujemy za zrozumienie i za stosowanie się (w większości) do tego oznakowania.

Kolejnym krokiem było podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyznaczeniu strefy ograniczonego parkowania i montaż parkometru. Od 3 stycznia 2023 r. wprowadzony został obowiązek pobierania bezpłatnego biletu parkingowego i umieszczenie go za przednią szybą samochodu oraz stosowanie się do regulaminu parkingu.

Celem zasadniczym tych działań jest wymuszenie rotacji pojazdów parkujących w ścisłym centrum Łącka, tak aby umożliwić znalezienie miejsca postojowego osobom załatwiającym niezbędne sprawy w instytucjach np. urząd gminy, ośrodek zdrowia, bank itp. czy robiącym zakupy w okolicznych sklepach. Zasady te dotyczą również osób prowadzących działalność. Obsługą strefy parkowania zajmują się pracownicy ZGK w Łącku, którzy w pierwszym okresie upominają osoby niestosujące się do zapisów regulaminu parkingu, a po kilku dniach zaczną stosować zapisy regulaminu w przypadkach łamania jego zasad.

Prosimy o zrozumienie w tej kwestii i mamy nadzieję, że wypracowane rozwiązanie będzie dobrze służyć zarówno osobom korzystającym z parkingu jak i prowadzącym działalność.

Regulamin parkingu na Rynku w Łącku znajduje się w odnośniku poniżej.

REGULAMIN PARKINGU - POBIERZ