Zakończono remont drogi gminnej nr 292047 K Czerniec – Na Sośnie w miejscowości Czerniec

Informujemy, że w dniu 19-12-2022 zakończono realizację inwestycji, na które Gmina Łącko otrzymała dotacje z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Zadanie nosiło nazwę „Remont drogi gminnej nr 292047 K Czerniec – Na Sośnie w miejscowości Czerniec w km 0+000 – 0+671, 0+711 – 1+254, 1+280 – 1+500”.
Jego wartość wyniosła 599 408,52 zł, z czego 479 526,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, a 119 882,52 zł środki własne gminy.