Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Informuję, że do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do dnia 27.12.2021r. do godziny 8:00 nie złożono żadnej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko w 2022 roku.

 

Łącko, dnia 27.12.2021 r.

 

Z up. WÓJTA
(-) mgr Arur Kotas
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

 

 


PLIKI DO POBRANIA: