Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku dotycząca programu "Posiłek w szkole i w domu"

Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 17.08.2020 rodzice dzieci, którzy chcą skorzystać z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w okresie od września do grudnia  2020  powinni  zgłosić  się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku i złożyć nowy wniosek.

          Jednocześnie informujemy, że program „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

      W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z OPS w Łącku 18 444 60 82 , 18 414 07 43, 18 414 07 35.

 

 

  Kierownik

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

  mgr Artur Kotas

Podziel się: