Informacja GOPS o nowym okresie zasiłkowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku – Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że od 1 listopada 2012r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy 2012/2013.

Prosimy o składanie wniosków od 1 września 2012 r. z następującymi dokumentami:

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  lub oświadczenie członka rodziny o dochodzie osiągniętym w  roku kalendarzowym poprzedzającym  okres   zasiłkowy tj. za 2011r. (prosi się o przedkładanie zaświadczeń i oświadczeń odrębnie dla każdego członka rodziny).

- Zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2011r.

- AKTUALNE odpisy aktów urodzenia dzieci  które mają uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

- Osoby samotnie wychowujące dzieci, których ojciec dziecka jest nieznany winne dostarczyć aktualny „zupełny akt urodzenia dziecka.

- Nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za 2011r.

- Kserokopia dowodu osobistego.

- Aktualne zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej albo oświadczenie stwierdzające, że dziecko jest uczniem w roku szkolnym 2012//2013  powinno być dostarczone do 17 września 2012r. w celu ustalenia uprawnień do wypłaty świadczeń za miesiąc wrzesień i październik 2012r.      

W związku z powyższym, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2012r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 listopada 2012r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2012r.  następuje do 31 grudnia 2012r.

Podziel się: