Informacja Gminy Łącko na temat wypłat świadczenie pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Stanowczo dementujemy informacje zawarte w artykule: https://wyborcza.pl/7,162657,28377320,czy-rzad-ktory-tak-chwali-sie-pomoca-w-koncu-odda-mi-pieniadze.html.

Środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych (tzw. „40 zł”) Gmina Łącko przekazuje płynnie mieszkańcom, zgodnie z  złożonymi wnioskami.

Do dnia 22 kwietnia 2022 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku wpłynęło 28 wniosków o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Na dzień 26 kwietnia 2022 r. wszystkie złożone wnioski zostały wypłacone  na łączną kwotę 132 600 zł. Ostatniej wypłaty dokonano w dniu 26 kwietnia dla 13 wnioskodawców  na kwotę 48 200,00 zł. Wśród wniosków jest wniosek na 5 osób (3 dorosłe i 2 dzieci )- o którym mowa w artykule,  złożony 21 kwietnia 2022 r., (czwartek) zweryfikowany wizją lokalną w dniu 22 kwietnia 2022 r.( piątek )  i wypłacony 26 kwietnia 2022 na kwotę 7000,00 zł.(wtorek).