Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Łącko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że przejął od Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych zadanie związane z przyznawaniem na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. 

W związku z powyższym w sprawach dotyczących wymienionych świadczeń należy zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, pok. 27 (w budynku Urzędu Gminy Łącko). Szczegółowe informacje na ten temat  można znaleźć na stronie internetowej OPS Łącko pod adresem www.ops.lacko.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 18 4140732.

                                              

                                                                             Kierownik Ośrodka Pomocy

                                                                                   Społecznej  w Łącku

                                                                                          Jolanta Cebula

Podziel się: