Informacja dla właścicieli lasów

W związku ze zleceniem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, firmie LAS-R Sp. z o.o., ul.Snycerska 34/13, 30-817 Kraków, wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (UPUL) dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych we wszystkich obrębach ewidencyjnych w Gminie Łącko, Urząd Gminy Łącko informuje właścicieli lasów, że od 23.03.2020 r., będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Łącko do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, właściciele lasów zostaną powiadomieni,
w późniejszym terminie po sporządzeniu przez firmę ww. planu.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

Nr Gminy

Nazwa Gminy

Nr obr ewid

nazwa obr ewid

092

Łącko

0001

Czerniec

092

Łącko

0002

Brzyna

092

Łącko

0003

Łazy Brzyńskie

092

Łącko

0004

Łącko

092

Łącko

0005

Jazowsko

092

Łącko

0006

Wola Piskulina

092

Łącko

0007

Obidza

092

Łącko

0008

Zagorzyn

092

Łącko

0009

Zabrzeż

092

Łącko

0010

Kicznia

092

Łącko

0011

Czarny Potok

092

Łącko

0012

Szczereż

092

Łącko

0013

Maszkowice

092

Łącko

0014

Kadcza

092

Łącko

0015

Zarzecze

092

Łącko

0016

Wola Kosnowa

  

Dane kontaktowe: biuro@las-r.pl

Podziel się: