Informacja dla osób sprzedających na targowiskach na terenie Gminy Łącko

W związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „tarczy antykryzysowej” (Dz.U. z 2020 r., poz.2255), Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (lub do dnia zmiany ustawy, o której mowa powyżej) zawiesza się pobór opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170) na wszystkich targowiskach znajdujących się na terenie Gminy Łącko - art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm).

Podziel się: