Jakość powietrza:

Aktualności

27.11.2014 - Jesteś Juhasie - wieczór autorski Bronka z Obidzy Kozieńskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie Bronka z Obidzy Kozieńskiego, poety znanego z licznych publikacji w internecie na portalach poetyckich, które odbędzie się 5.12.2014 (piątek) o godz. 17.00 w sali GOK w Łącku.

 Jesteś Juhasie -... Czytaj więcej: Jesteś Juhasie - wieczór autorski Bronka z Obidzy Kozieńskiego
25.11.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 25.11.2014r. do 16.12.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Obidzy (dz. nr 646/22/109/1 i cz. dz. nr 646/23/109/1) przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony. Wykaz został opublikowany na stronie internetowej www.lacko.pl

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
13.11.2014 - Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
Dnia 4 listopada 2014r. spotkało się 39 par małżeńskich z gminy Łącko w związku z Jubileuszem 50–lecia pożycia małżeńskiego. W tym uroczystym dniu Wójt Gminy Łącko złożył szanownym Jubilatom życzenia zdrowia i pomyślności. Wraz z życzeniami Wójt przekazał również wyrazy uznania i szacunku gratulując pięknego stażu...
 Jubileusz 50 - lecia... Czytaj więcej: Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
12.11.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części-„A” oraz Części-„B” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 21.

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
07.11.2014 - Informacja Wyborcza

Urząd Gminy Łącko  informuje, iż w dniu 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 52 § 1 ustawy Kodeks Wyborczy przed przystąpieniem do głosowania wyborca...

Informacja Wyborcza Czytaj więcej: Informacja Wyborcza
06.11.2014 - Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2014 r.

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada od godz. 10.30 w Łącku.

 Narodowe Święto... Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2014 r.
03.11.2014 - Obwieszczenie Wojewody Małopolski

Wojewoda Małpolski zawiadamia, że 21 października 2014r. wydał w postepowaniu odwoławczym decyzję znak: WI-VII.7821.3.2014.BR uchylając w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 3/D/2014 z 25 czerwca 2014 r. znak GB. II. 6740.322.2014 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 291925K Kluczniki w m. Zabrzeż" w km od 0-013,43 do 0+171,52 w obrębie Zabrzeż, gm. Łącko.

Załącznik: obwieszczenie.pdf

 Obwieszczenie Wojewody...
29.10.2014 - Uwaga, producenci owoców i warzyw !!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 29 października 2014r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Komunikat ARR - Uwaga producenci owoców i warzyw !!!

 Uwaga, producenci owoców...
16.10.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 16.10.2014 r. do 06.11.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości (działka nr 105, 147, 638) położonej w miejscowości Zabrzeż, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu. Wykaz został opublikowany na stronie internetowej www.lacko.pl

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko