Jakość powietrza:

Aktualności

28.05.2013 - Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. Wprowadzono możliwość  automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu (wszystkie formalności związane z przemeldowaniem można załatwić w nowym miejscu pobytu stałego, bez konieczności wizyty w poprzednim urzędzie).

Szanowni mieszkańcy
14.05.2013 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającej na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Nabór wniosków o... Czytaj więcej: Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
14.05.2013 - Święto Kwitnącej Jabłoni 2013

Kolejne łąckie Święto Kwitnącej Jabłoni przeszło już do historii. Liczne i urozmaicone atrakcje, w tym widowiskowe koncerty przyciągnęły do Amfiteatru na Jeżowej prawdziwe tłumy.

 Święto Kwitnącej... Czytaj więcej: Święto Kwitnącej Jabłoni 2013
14.05.2013 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającej na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Nabór wniosków o... Czytaj więcej: Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".
14.05.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łacko
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łacko
08.05.2013 - Święto Kwitnącej Jabłoni 2013

Zapraszamy na Święto Kwitnącej Jabłoni, które odbędzie się w dniach 10-12 maja w Łącku.

www.swieto.lacko.pl

 Święto Kwitnącej... Czytaj więcej: Święto Kwitnącej Jabłoni 2013
08.05.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 8.05. 2013 r. do 29.05. 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Łącku, Kadczy i Zarzeczu przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
29.04.2013 - Święto Konstytucji 3 Maja

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko

serdecznie zaprasza na uroczyste obchody

Święta Konstytucji 3 Maja

w dniu 3.05.2013 r. od godz. 16.00.

Święto Konstytucji 3 Maja Czytaj więcej: Święto Konstytucji 3 Maja
12.04.2013 - Szanowni Mieszkańcy
Zgodnie z informacją podaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki informujemy, że 22 kwietnia 2013 roku mieszkańcy kolejnych kilkudziesięciu gmin Małopolski stracą możliwość odbioru sygnału analogowego. Jego miejsce zajmie sygnał telewizji cyfrowej, który umożliwia odbieranie większej liczby kanałów, poprawi jakość przekazywanego...
Szanowni Mieszkańcy Czytaj więcej: Szanowni Mieszkańcy