Jakość powietrza:

Aktualności

14.03.2012 - Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 marca 2012 r.  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, przyznanych w ramach pierwszej transzy środków na 2012 rok.

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
06.03.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwał:

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
28.02.2012 - Żywa lekcja historii z porucznikiem Jerzym Widejko

27 lutego w Łącku odbyło się spotkanie z porucznikiem Jerzym Widejko pseudonim „Jureczek” – najmłodszym partyzantem III Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.

Żywa lekcja historii z porucznikiem Jerzym Widejko
21.02.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
17.02.2012 - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z por. Jerzym Widejko.
Spotkanie objął swoim patronatem Józef Lassota Poseł na Sejm RP.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ
16.02.2012 - I Gminny Turniej Młodych Szachistów

W dniach 14-16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się I Gminny Turniej Młodych Szachistów o Puchar Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko. Wzięło w nim udział 12 zawodników.

I Gminny Turniej Młodych Szachistów
14.02.2012 - Sukcesy Górali Łąckich na 40. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej.

Duży sukces odnieśli Górale Łąccy na Karnawale Góralskim, jaki odbył się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach od 9 do 11 lutego.

Sukcesy Górali Łąckich na 40. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej.
13.02.2012 - Lodowisko w Łącku

Wójt Gminy Łącko informuje, że z dniem 13 lutego 2012 r. zostanie uruchomione lodowisko zlokalizowane przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku. Szczegóły dotyczące funkcjonowania lodowiska zawarte są w załączonym Regulaminie.

Lodowisko w Łącku
13.02.2012 - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 13.02.2012 r. do 05.03.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl i www.bip.lacko.pl zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Łącku   stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do dzierżawy pod użytkowanie rolnicze.

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy