Jakość powietrza:

Aktualności

15.04.2016 - Komunikat

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma zaszczyt zaprosić na konferencję "Przedsiębiorca z klimatem" która odbędzie się 28 kwietnia 2016 o godzinie 9:00 w Restauracji Panorama ul. M.Romanowskiego 6 w Nowym Saczu

Komunikat Czytaj więcej: Komunikat
15.04.2016 - Informacja

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu poszukuje ochotników/ ochotniczek do odbycia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

Informacja Czytaj więcej: Informacja
15.04.2016 - Komunikat dla rolników

W związku z sygnałami od rolników dotyczącymi strat   w środkach trwałych (zniszczenia drzew i krzewów owocowych przez mrozy), spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, Wójt Gminy Łącko informuje o możliwości składania wniosków do końca kwietnia 2016 r. o oszacowanie strat. Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach dostępnych na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łącko.

Komunikat dla rolników Czytaj więcej: Komunikat dla rolników
15.04.2016 - Informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Informacja Czytaj więcej: Informacja
08.04.2016 - Utrudnienia w ruchu w związku z przebudową dróg w Zarzeczu
Informujemy, że rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową dróg gminnych Przez Wieś w miejscowości Zarzecze w związku z czym występują utrudnienia w ruchu drogowym. Prace powadzone będą na odcinku o długości 2,5 km. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni do normatywnych parametrów, budowę chodników, miejsc postojowych oraz...
 Utrudnienia w ruchu w... Czytaj więcej: Utrudnienia w ruchu w związku z przebudową dróg w Zarzeczu
07.04.2016 - „WEEKENDY Z PIŁKĄ RĘCZNĄ”

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego województwa małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w zakresie organizacji turniejów „WEEKENDY Z PIŁKĄ RĘCZNĄ” subregion sądecki (miasto Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki).

 „WEEKENDY Z PIŁKĄ... Czytaj więcej: „WEEKENDY Z PIŁKĄ RĘCZNĄ”
07.04.2016 - Komunikat WKU - nabór do służby przygotowawczej

Szanowni Państwo, w związku z intensyfikacją prowadzonego naboru do służby przygotowawczej w roku bieżącym, Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje:

 Komunikat WKU - nabór do... Czytaj więcej: Komunikat WKU - nabór do służby przygotowawczej
05.04.2016 - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 24.10.2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał  Rady Gminy Łącko w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”: Nr 13/V/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 53/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. i Nr 28/VI/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 29/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy... Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
31.03.2016 - Informacja Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że: od 1 kwietnia 2016 roku przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus”, w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach pracy urzędu.

 Informacja Wójta Gminy... Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Łącko