III Ogólnopolski Konkurs Testowy KRUS pn. "Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami".

Poniżej przekazujemy treść informacji PT KRUS w Nowym Sączu dotyczącej III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami":


1

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o trwającym III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami".

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Tegoroczna edycja konkursu dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty, warunkiem udziału jest zalogowanie się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących ww. zagadnień.


Pliki do pobrania:

 
 
Plakat s