I Gminny Turniej Młodych Szachistów

Zwycięzcą turnieju został Leszek Pyrdoł, który wygrał 9 potyczek, a zremisował dwie. Na II miejscu uplasował się Miłosz Mikołajczyk, zaś na III Adrian Chlebek.  IV miejsce zdobył Paweł Adamarek, V – Zuzanna Lisiecka, zaś VI – Marta Pyrdoł. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Witold Majerski – nauczyciel wf w ZSG w Łącku, wielki pasjonat szachów, prowadzący Klub Szachowy przy GOK w Łącku.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, który podkreślił, iż cieszy się, że młodzi ludzie chcą grać w szachy – grę, która nie tylko jest formą sportowego współzawodnictwa, ale uczy logicznego myślenia i wyrabia cierpliwość.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zdjęcie 1 Zawodnicy w trakcie turnieju.
Zdjęcie 2 Sporne kwestie musiał rozstrzygać sędzia.
Zdjęcie 3 Janusz Klag Wójt Gminy Łącko oraz Witold Majerski sędzia turnieju wręczają nagrodę zwycięzcy Leszkowi Pyrdołowi z Łącka
Zdjęcie 4 Dyplom i nagrody dla Zuzanny Lisieckiej (V miejsce).
Zdjęcie 5 Uczestnicy I Gminnego Turnieju Młodych Szachistów o Puchar Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko.