I Gminny Konkurs "Nojśwarniejsy Przedszkolak Gminy Łącko"

          Z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Obidzy odbył się I Gminny Konkurs „Nojśwarniejsy przedszkolak Gminy Łącko”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Łącko Janusz Klag. 

            Ideą konkursu było zachęcenie do kultywowania gwary i kultury regionu łąckiego i zaszczepienie umiłowania tradycji w małych uczestnikach. Pomysł w swoim zamyśle ma inspirować i rozwijać talenty dzieci i wspierać je w rozwoju. W konkursie wzięło udział 19 grup z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Łącko, które zaprezentowały niezwykle wysoki poziom. 

          Na początek wszystkich uczestników i gości przywitała dyrektorka SP w Obidzy mgr Krystyna Zygadło, a potem barwny program artystyczny w strojach regionalnych zaprezentowali najmłodsi uczniowie SP w Obidzy. Nie zabrakło w nim nawet zbójnickich akcentów, a dwaj górale bili się ciupagami o względy śwarnej, małej góraleczki.

           Jury konkursowe w składzie: Barbara Moryto – dyrektor GOK w Łącku, Maria Słowik – radna Gminy Łącko, Krzysztof Krzywdziński – Związek Podhalan Oddział w Łącku, Stanisław Sobczak – Związek Podhalan Oddział w Obidzy, Krzysztof Duda – Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie przyznało nagrody i wyróżnienia.

I miejsce: Eryk Plechta z Samorządowego Przedszkola w Łącku – op. mgr Maria Mrówka

II miejsce: Adam Chipała z ZSG w Zagorzynie – op. mgr Danuta Słabaszewska

III miejsce: Emilia Majkrzak z Niepublicznego Przedszkola „Smerfiki” z Czerńca – op. mgr Magdalena Kyrcz.

Wyróżnienia otrzymali Mateusz Giemzik z ZSG w Zagorzynie, Kacper Kurzawa ze SP w Obidzy, Przemysław Wyrostek ze SP w Obidzy oraz Jakub Mikulec z ZSP w Czarnym Potoku. 

            Jednocześnie jurorzy podkreślali wysoki poziom konkursu, bowiem dzieci nie tylko mówiły świetnie gwarą, ale również śpiewały i tańczyły przy dźwiękach kapel regionalnych. Nagrody dla uczestników wręczył Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.   

            Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu była mgr Barbara Zaremba nauczycielka SP w Obidzy, a wspierała ją bardzo aktywnie nauczycielka mgr Elżbieta Ciesielka, a także szerokie grono rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Zdjęcie 1 Dzieci z SP w Obidzy w programie artystycznym.
Zdjęcie 2 Zwycięzca konkursu Eryk Plechta z Samorządowego Przedszkola w Łącku.
Zdjęcie 3 Adaś Chlipała z ZSG w Zagorzynie - II miejsce.
Zdjęcie 4 Emilka Majkrzak z Niepublicznego Przedszkola Smerfiki z Czernca - III miejsce.
Zdjęcie 5 Wręczenie nagród i dyplomów przez Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko i organizatorkę konkursu Barbarę Zarembę. Protokół odczytuje Krzysztof Duda.
Zdjęcie 6 Wręczenie dyplomów i nagród.
Zdjęcie 7 Wspólne zdjęcie na zakończenie konkursowych zmagań.