Gmina Łącko z uchwalonym budżetem na 2021 r.

W dniu dzisiejszym, podczas ostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy Łącko, poddano pod głosowanie szereg projektów uchwał wśród których znalazł się strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse, czyli projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łącko na 2021 rok oraz projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łącko na lata 2021-2034.

Wszystkie procedowane uchwały zyskały aprobatę większości obradujących i zostały przyjęte przez Radę Gminy.

Podziel się: