Gmina Łącko z promesą na prawie milion złotych dotacji na remont dróg gminnych

W sobotę 2 marca w Krakowie miało miejsce wręczenie promes na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Promesy te włodarzom gmin i powiatów wręczyli wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Łączna pula środków przyznana jednostkom samorządu terytorialnego w Małopolsce wyniosła 96 149 000 zł i objęła ona 174 zadań.
Zapewnienie przyznania dotacji dla naszej gminy odebrał Wójt Jan Dziedzina. Promesa przyznana Gminie Łącko opiewa na kwotę 920 000 zł i dotyczy pięciu przedsięwzięć drogowych, a mianowicie:
–Remont drogi gminnej Kicznia – Wyrobiska w m. Kicznia – 190 tys. zł;
–Remont drogi gminnej Jazowsko – Przez Równie w m. Jazowsko – 130 tys. zł;
–Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy w m. Łazy Brzyńskie – 100 tys. zł;
–Remont drogi gminnej Obidza – Majdan w m. Obidza – 180 tys. zł;
–Remont drogi gminnej Czarny Potok – Jadamwola w m. Czarny Potok – 320 tys. zł.

Jak zauważył minister Joachim Brudziński „To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę”.

 


fot. M.Książkiewicz / Grybow24.pl

Podziel się:

Jakość powietrza: