Gmina Łącko z dofinansowaniem w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"

LP-logo

 

Gmina Łącko otrzymała 658 200 zł w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości”. Wsparcie na realizację projektu otrzymały niżej wymienione  szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Jazowsku   – 99 600 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Kadczy – 60 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Obidzy – 60 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa  w Czarnym Potoku – 30 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa  w Kiczni – 30 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Łącku – 123 300 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Maszkowicach  – 60 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Szczereżu – 30 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Zabrzeży – 60 000 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Zagorzynie – 75 300 zł,

 • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 30 000 zł.

 

Za otrzymane środki szkoły zakupiły m.in.:  drukarki 3D, sprzęt audio-video, stacje lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań (kamery, mikrofony, oświetlenie) oraz warsztaty szkolne i inny niezbędny sprzęt do zajęć z techniki.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się z nowymi technologiami.

Sprzęt zakupiony w ramach programu uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.