Gmina Łącko kontynuuje działania związane z budową chodników przy drogach wojewódzkich

Gmina Łącko kontynuuje działania związane z budową chodników przy drogach wojewódzkich. Tym razem podpisana została umowa na budowę chodnika dla pieszych wraz z zatoką autobusową w miejscowości Czerniec. Ponadto, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. Inwestycja będzie prowadzona w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz. Długość budowanego odcinka chodnika ma wynosić ponad 170 mb, a wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG-ZIEM” Sieja Piotr z siedzibą w Limanowej. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 239 897 zł, z czego połowę stanowią środki pochodzące z Województwa Małopolskiego.

Zdjęcie 1 Podpisanie umowy na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Czerniec