Gmina Łącko dostała pieniądze na termomodernizację kolejnych szkół

11 października Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina w Krakowie odebrał promesę na kwotę 1 249 617,64 zł na zadanie pn. Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kadcza i Zarzecze.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 388 464,09 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowi 90% wartości inwestycji.
Wramach projektu zaplanowano:
Termomodernizację wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy. Zadania te będą polegały na: dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu (budynek 2), dociepleniu ścian w gruncie (budynek 2), wymianie okien (budynek 1 i 2) i drzwi (budynek 2) oraz modernizacji CO (budynek 2).
Termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Inwestycja będzie obejmowała: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu docieplenie ścian w gruncie, wymianę okien i drzwi. modernizację CO, montaż paneli fotowoltaicznych.
Termin zakończenia realizacji projektu 29-12-2023.
Przypominamy również, że dobiega końca termomodernizacja trzech szkół w naszej gminie, a mianowicie w Szczereżu, Zabrzeży i Jazowsku.
Zdjęcie 1 Otrzymanie promesy na termomodernizację szkół w Zarzeczu i Kadczy.
Zdjęcie 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy przed termomodernizacją.
Zdjęcie 3 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu przed termomodernizacją.