FIO Małopolska Lokalnie ogłosiła konkurs dla młodych organizacji pozarządowych

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do trzeciego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Więcej informacji znajduje się na http://www.malopolskalokalnie.pl/subregion3_arts.php