Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej

Samorząd gminny w ostatnim czasie podejmuje szereg działań zmierzających do polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko. W ostatnich dwóch latach w ramach Programu „Małopolskie Remizy” udało się przeprowadzić prace remontowo-budowlane w strażnicach w Zagorzynie i w Czerńcu.

Z tegorocznej 50% dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego skorzystają strażacy z OSP w Woli Kosnowej. Zakres robót obejmie wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową, remont więźby dachowej oraz wykonanie opaski i nawierzchni z kostki betonowej.

Ponadto w roku bieżącym  pozyskano trzy samochody terenowe, które bardzo dobrze sprawdzają się w naszym górzystym terenie podczas akcji pożarniczo-ratowniczych. Znajdą się one na wyposażeniu OSP Zarzecze, Zagorzyn i Łącko. Na zakup pojazdu ogniowego dla OSP w Kiczni przeznaczono 35 tys. zł.

Podziel się: