Dostęp do tłumacza polskiego języka migowego z poziomu strony internetowej Urzędu Gminy

 

001

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 maja 2023 r. Urząd Gminy Łacko zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą "Tu Migamy".

Dedykowany baner (link) do połączenia znajduje się po prawej stronie ekranu. Usługa działa w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedzałek w godzinach 7:30 - 17:00;
  • wtorek- czwartek w godzinach 7:30 - 15:30;
  • piątek 7:30 - 14:00 .

Mamy nadzieję, że świadczona usługa w zdecydowany sposób poprawi komfort obsługi niesłyszących Interesantów. 
 
Implementacji usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko dokonano w ramach przedsięwzięcia "Dostępny Urząd" realizowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 
Poniżej prezentujemy film instruktażowy dla osób niesłyszących dotyczący korzystania z usługi:
 
 


Realizatorem projektu "Dostępny samorząd - granty" jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). 

 

00000