Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 5 na 2022 r. pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 291649K „Obidza – Bukowy Potok” w km od 0+000 do km 0+950 (z wyłączeniem odcinka w km 0+480 – 0+660) w miejscowości Obidza, Gmina Łącko” w wysokości 265 644,00 zł.

Wartość dofinansowania to aż 75 % kosztu kwalifikowalnego zadania.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą - Panem Szczepanem Kroczek, prowadzącym działalność pod nazwą KROCZ-BUD Krocz i Buduj – wynosi 354 192,03 zł (koszt kwalifikowalny). Wkład własny Gminy Łącko do kosztów kwalifikowalnych wyniesie 88 548,03 zł (tj. 25% kosztów kwalifikowalnych oraz dodatkowo całość kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 56 124,90 zł).

Roboty budowlane związane z odbudową drogi „Obidza – Bukowy Potok” polegają na wykonaniu nawierzchni, poboczy oraz odbudowy przepustu. Łączna długość odcinka drogi objętej zadaniem to 770 mb.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, itd.

Zadanie skierowane jest w szczególności do mieszkańców miejscowości Obidza, którzy najczęściej będą korzystać z drogi gminnej nr 291649K Obidza – Bukowy Potok. Projekt jest skierowany również do mieszkańców Gminy Łącko a także do wszystkich osób korzystających z nowo odbudowanej drogi, którzy będą nią przejeżdżać.

Planowany termin realizacji inwestycji to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od 5 maja do 5 października 2022 r.


t22