Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej na realizowanie zadania „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łącko”

Wartość dofinansowania wynosi 90 % kosztu kwalifikowanego zadania o szacowanej wartości 152 763,12 zł.

Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą - Panią Dominiką Florek, prowadzącą działalność pod nazwą Firma Przewozowa Osób – wynosi 169 737,12 zł. Wkład własny Gminy Łącko do kosztów kwalifikowalnych wyniesie 16 973,71 zł.

Objęte dopłata linie komunikacyjne o łącznej długości 49,33 km z pracą eksploatacyjną 56 579,04 wozokilometrów, obejmują linie komunikacyjne na trasach Łącko – Zarzecze, Kicznia – Jazowsko oraz Jazowsko – Brzyna.

Zadanie skierowane jest w celu powiększenia dostępności oraz liczby połączeń komunikacyjnych w Gminie Łącko.

Planowany termin realizacji to od 18 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

FC1