Diia.pl - cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców

W związku ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rząd Rzeczypospolitej Polskiej od samego początku wojny podejmuje działania mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy ich funkcjonowanie w naszym kraju. Jednym z przedsięwzięć jest uruchomienie w ramach aplikacji mObywatel cyfrowego dokumentu tożsamości dla ukraińskich uchodźców: Diia.pl


Co to jest Diia.pl i do czego służy:

To elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicępolsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy regulujące Diia.pl:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, wktórych dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamościobywatela Ukrainy.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktemzbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.


Co daje użytkownikom Diia.pl:

 • jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnieńlub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
 • spełnia rolę dokumentu pobytowego.
 • wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
 • pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.


WAŻNE:
Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.

Kto może korzystać z Diia.pl:

Każda osoba, która:

 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawieustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku zkonfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • ma nadany numer PESEL,
 • ma aktywny profil zaufany.


Gdzie można uzyskać profil zaufany:

W dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.

Jak aktywować aplikację Diia.pl:

 • w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profiluzaufanego,
 • jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć sięo jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
 • powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
 • zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 • aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
 • jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
ulotka DIiia.pl dla UA-s
 
mObywatel DIIA.pl (UA)-s