Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Format PDF: deklaracja.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

Format PDF: deklaracjaletn.pdf


Podziel się:

Jakość powietrza: