Czytamy bajki...

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, kiedy rozwijają się zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość. W naszym przedszkolu pierwsza na ochotnika do czytania zgłosiła się mama jednego z przedszkolaków Pani Iwona PIszczek. Kolejne spotkanie czytelnicze poprowadziła Pani Katarzyna Gromala Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku. 

Zdjęcie 1 Czytamy bajki - P.Iwona Piszczek
Zdjęcie 2 Czytamy bajki - P.Iwona Piszczek
Zdjęcie 3 Czytamy bajki - P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 4 Czytamy bajki - P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 5 Spotkanie z książką -styczeń 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 6 Spotkanie z książką -styczeń 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 7 Spotkanie z książką -styczeń 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 8 Spotkanie z książką -styczeń 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 9 Spotkanie z książką -styczeń 2018 r.- P.Bożena Majerska
Zdjęcie 10 Spotkanie z książką -styczeń 2018 r.- P.Bożena Majerska
Zdjęcie 11 Spotkanie z książką - luty 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 12 Spotkanie z książką - luty 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 13 Spotkanie z książką - luty 2018 r.- P.Katarzyna Gromala
Zdjęcie 14 Spotkanie z książką - marzec 2018 r.- P. Jan Dziedzina Wójt Gminy Łącko
Zdjęcie 15 Spotkanie z książką - marzec 2018 r.- P. Jan Dziedzina Wójt Gminy Łącko
Zdjęcie 16 Spotkanie z książką - marzec 2018 r.- P. Jan Dziedzina Wójt Gminy Łącko