CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

Od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  • Dla budynków, które już istnieją obowiązek złożenia deklaracji wynosi 12 miesięcy.

  • Dla nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni.


Deklarację można złożyć w dwojaki sposób:

  1. W formie elektronicznej - czyli przez Internet jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób.

  2. W formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem lub dostarczyć osobiście do właściwego Urzędu Gminy ze względu na lokalizację budynku, w którym znajduje się zgłaszane źródło ciepła.


Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Deklaracja w wersji papierowej będzie udostępniona po 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Łącko.

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.