Budowa sieci światłowodowej

Informujemy Państwa o realizacji na terenie Gminy Łącko przez Orange Polska projektu, który polega na budowie sieci światłowodowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowosądecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

W pierwszym etapie projektu POPC2, realizowanego przez Orange Polska podłączeni do sieci światłowodowej mają byś szkoły, wskazane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół zostanie wykorzystana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s. Operatorem OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy, który zwróci się do każdej ze szkół z zaproszeniem do korzystania z usług.

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych. Prace będą realizowane sukcesywnie a ich zakończenie planowane jest w przed końcem września 2020 r.  
W chwili obecnej rozpoczęły się prace nad dokumentacją techniczną. Pierwsze podłączenia planowane są już w 2019 r. Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji.  

Wskazany link umożliwi Państwu szersze zapoznanie się z realizowanym projektem:

https://uniaswiatlowodowa.pl/nowosadecki/lacko/

Podziel się: