Budowa mostu w Kadczy postępuje

Most na rzece Dunajec w Kadczy jest coraz bardziej widoczny. Do tej pory wykonano podpory pod konstrukcję mostu, wylano płytę dojazdową - estakadę do drogi powiatowej. Wykonywane są zbrojenia przęsła mostu nurtowego. W przygotowaniu są prace budowy estakady do drogi wojewódzkiej. Rozpoczęto również roboty związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej. Projekt przewiduje budowę mostu dwupasmowego z wydzielonym chodnikiem dla pieszych, budowę oświetlenia, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową i wojewódzką. Na budowę mostu Gmina Łącko uzyskała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 80% kosztów inwestycji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało na tę inwestycję 10 960 tys. złotych dofinansowania.