Boom inwestycyjny w Gminie Łącko

Dzięki sprzyjającej pogodzie realizacja gminnych inwestycji nabiera tempa. W chwili obecnej prowadzony jest szereg inwestycji, których wartość opiewa na kwotę ponad 50 mln zł i jest to największy program inwestycyjny w historii Gminy Łącko.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z aktualnie prowadzonych prac dotyczących:

  • budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku,
  • budowy Budynku Wielofunkcyjnego w Obidzy,
  • rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach,
  • budowy wieży widokowej na Górze Modyń,
  • budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem i zbiornikiem wodociągowym w Kadczy,
  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kadczy,
  • budowy oczyszczalni ścieków w Kadczy,
  • zagospodarowania terenu na Górze Zyndrama w Maszkowicach.


Ponadto, w trakcie realizacji jest również wiele inwestycji drogowych, a także zadań  związanych z infrastrukturą rekreacyjną.

Zdjęcie 1 Budowy wieży widokowej na Górze Modyń w miejscowości Wola Kosnowa.
Zdjęcie 2 Budowa Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.
Zdjęcie 3 Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza.
Zdjęcie 4 Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy SP w Maszkowicach.
Zdjęcie 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kadczy.