„Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

wraz

z Centrum Wdrożeniowo – Szkoleniowym „INKOM”

zapraszają do udziału w projekcie: 

 

„Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”.

 

Szkolenia  ECDL Start i Core skierowane są do 160 osób wyłącznie w wieku od 50 do 64 lat
z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach  wiejskich i/lub w miastach  do 50 tys. mieszkańców województwa małopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

-       120 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Core, kończące się egzaminem ECDL;

-       56 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Start, kończące się  egzaminem ECDL;

-       Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników  mieszkających poza miejscowością, w której  odbywać się będzie kurs ECDL.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby niepełnosprawne;

● Osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym; zawodowym lub ponadgimnazjalnym;

● osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne;

● osoby nieaktywne zawodowo;

● osoby zamieszkujące tereny wiejskie (do 5 tys. mieszkańców);

● osoby korzystające ze wsparcia OPS.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Fundacja Ekspert-Kujawy                                  Biuro projektu:

ul. Dworcowa 65                                                   ul.  Jana Dekerta 12

88-100 Inowrocław                                               30-703 Kraków

Tel: (52) 357-62-15                                              Tel. Komórkowy: 784-065-941