Bardzo dobre tempo prac przy budowie ścieżek rowerowych VeloDunajec w gminie Łącko

Pomimo konieczności przerwania robót przy budowie trasy rowerowej VeloDunajec w związku z wysokim stanem wód w Dunajcu, prace przebiegają zgodnie z planem. Dzięki doskonałej organizacji robót i bardzo dobrej współpracy kierownictwa budowy z pracownikami urzędu, możemy już korzystać z odcinka ścieżki rowerowej Kadcza – Jazowsko (lasek).

W mijającym tygodniu zakończono już prace związane z ułożeniem nawierzchni asfaltowej na tym odcinku. Równocześnie bardzo zaawanasowane są roboty na odcinku Czerniec – Łącko – Maszkowice. Gotowe są już obiekty mostowe na potoku Czarna Woda, Lichnia,  Śliwowiec, a na ukończeniu  jest obiekt na potoku Leszcz. Wykonane zostały także warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Z informacji uzyskanej od wykonawcy robót - firmy ESBUD z Ochotnicy Dolnej, w ciągu dwóch tygodni rozpocznie się układanie nawierzchni bitumicznej.

Jeżeli nie wystąpią przerwy spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z odcinka trasy  dł. 1 km od miejscowości Czerniec do Łącka będziemy mogli korzystać już  w ostatnim tygodniu sierpnia.

Podziel się:

Jakość powietrza: