Aktualności

W lipcu 2017 r. rusza projekt „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zmiana do zapytania ofertowego nr ZSP.II/3/2018 z dnia 16.04.2018 r.

W związku z dokonaną zmianą zapytania ofertowego wydłuża się czas składania ofert do 26.04.2018 r. do godz.10.00.

Do pobrania:
1. Pismo dot. zmian w zapytaniu ofertowym  nr ZSP.II/3/2018 z dnia 16.04.2018 r. 
2. ZAŁACZNIK NR 2 ZMIENIONY FORMULARZ OFERTY

 Zmiana do zapytania...

Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa środków czystości dla oddziału przedszkolnego w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa środków czystości dla oddziału przedszkolnego w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”.

 Zapytanie ofertowe -...

Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko"

Do pobrania: Zakup i dostawa zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko".

 Zapytanie ofertowe -Zakup...