Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2020 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag:

- na spotkaniach konsultacyjnych w Biurze LGD, mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, które odbędą się w dniach: 12.04.2019 r., 16.04.2019 r. oraz 25.04.2019 r. w godz. od 11.00 do 13.00,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD–do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12.00.

Formularz zmian do pobrania na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl

Podziel się: